Lege artis

Pacient je v lékárnách Dr.Max vždy na prvním místě. Aby se o něj mohl náš špičkový zdravotnický personál nadstandardně postarat, nastavili jsme jednotný systém vedení kvality, který následně získal i mezinárodní certifikaci ISO a je velkou devizou pro odborný personál našich lékáren.

1,08. Takovou průměrnou známku obdržely lékárny Dr.Max v roce 2021 z celkem 149 kontrol Státního útvaru pro kontrolu léčiv. Pro srovnání, průměrná známka ostatních lékáren v Česku dosáhla hodnoty 1,44.

Jak se nám dlouhodobě daří dosahovat takto nadprůměrných výsledků? V kostce: V celé síti 480 lékáren máme nastavena stejná pravidla, která dodržujeme a naše procesy nesou své ovoce. Laťku lékárenské profese držíme vysoko a práce v duchu lege artis je pro nás samozřejmostí. Pojďme se podívat pod pokličku tohoto úspěchu.

Stejná pravidla napříč sítí lékáren

Alfou a omegou našeho úspěchu v kvalitě poskytování lékárenské péče je standardizace, jednotnost a systém interní kontroly. Provoz celé lékárny od uspořádání skladů, řazení léků v rombíku, organizace oficíny, vybavení laboratoří, přes informační systémy, až po standardní operační postupy, směrnice a manuály, jež flexibilně aktualizujeme v závislosti na změnách a úpravách v legislativě. Vše máme nastavené stejně v každé lékárně Dr.Max po celém Česku.

Tento fakt ocení v konečném důsledku jak odborný personál lékáren, tak i naši pacienti. Je pro nás důležité, aby měli kolegové po celém Česku stejné pracovní podmínky. Jako speciální benefit to vnímají zaměstnanci na tzv. létajících pozicích, kteří dle aktuální potřeby pomáhají ve vybraných lékárnách po celé republice. Díky našemu systému se dokáží zorientovat během několika minut na kterékoliv lékárně – i když tam třeba nikdy předtím nebyli.

Administrativa spojená s lékárenstvím

Lékárenství je administrativně i legislativně náročný obor, ve kterém musíte plnit širokou škálu nařízení. Ta nám ukládá zákon, přicházejí ze strany SÚKLu, a také z ostatních dozorových orgánů, jako jsou krajské hygienické stanice, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká obchodní inspekce a dalších. Pravidla se čas od času mění a uhlídat vše je časově velmi náročné. Konkrétní novinkou z poslední doby je například implementace možnosti vystavování e-poukazu, na jehož základě mohou zdravotnické prostředky vydávat jak lékárníci, tak i farmaceutičtí asistenti, kteří mají nově přístup do CÚEP (Centrální úložiště elektronických poukazů), což s sebou nese jisté administrativní úkony.

Podpora ze strany centrály

V Dr.Max máme celý tým odborníků, kteří nám pomáhají vykonávat lékárnickou profesi lege artis. Říkáme jim interní auditoři. Díky jejich práci mají kolegové v lékárnách mnohem více prostoru na to nejdůležitější, tedy na péči o pacienta. Tým interních auditorů má v kompetenci zejména:

  • Sledování aktuálně platné legislativy, hlídání zaváděných změn a vypracovávání praktických postupů, které přesně odrážejí platné znění zákonů, nařízení a vyhlášek. Vytváření přehledných návodů a manuálů pro kolegy na lékárnách.
  • Udržování a doplňování komplexního systému interních ISO směrnic, které máme často nastavené nad rámec platné legislativy.
  • Pomoc lékárnám v dodržování všech jednotně nastavených pravidel.

ISO směrnice, návody, manuály

Díky práci týmu interních auditorů mají naši kolegové k dispozici na každé lékárně vypracovaný přehledný manuál pro každou situaci, se kterou se lze v běžném provozu lékárny setkat. K dispozici mají také kontakty, které se mohou hodit. Naši kolegové mají zkrátka vždy pevnou půdu pod nohama a v případě jakýchkoliv otázek mají vždy po ruce osobu, na kterou se mohou obrátit.

Jak správně ztaxovat připravený IPLP? Na co vše u toho nezapomenout? Jak přijmout na sklad připravený IPLP z centrální e-laboratoře? Jak zacházet s léčebným konopím? Co je to organoleptická zkouška a kdy ji provést? Jak provést roční hlášení návykových látek? Jak správně naložit s prošlými léky od pacientů? Na tyto a mnoho dalších otázek snadno odpoví naše přehledné směrnice, manuály a návody.

Součást adaptačního procesu u nových kolegů i u studentů

S ISO směrnicemi se setkávají všichni noví kolegové v průběhu svého adaptačního období i studenti v rámci svých odborných praxí. Chceme udržet dobré jméno lékárenské profese napříč celou českou společností a hlavní zárukou pro nás je v tomto ohledu vysoce erudovaný odborný personál lékáren. Proto věnujeme tolik úsilí nejen odbornému rozvoji našich kolegů v rámci interního vzdělávání, ale také přípravě úspěšných Akademií Dr.Max, které navštěvuje široká odborná společnost.

Sklízíme ovoce

Pojďme se podívat na konkrétní čísla, jak naši snahu hodnotí SÚKL. Jsme rádi, že tato čísla potvrzují, že jdeme správným směrem.

Udržení vysoké kvality poskytování lékárenské péče z rukou zdravotnických odborníků v lékárnách Dr.Max je našim závazkem vůči všem pacientům, o které dennodenně pečujeme. Jak jsme uvedli na samém začátku – pacient je pro nás na prvním místě. Jsme hrdí na to, že to z našich úst není jen plytká fráze, ale jde o fakt, který nám potvrzují kontrolní autority. Děkujeme všem, kteří se o práci v duchu lege artis zasazují.

Hodnocení kontrol SÚKL 2021