Akademie Dr.Max – Zhluboka dýchat

Před vyhlášením nouzového stavu jsme ještě stihli uskutečnit plánovanou Akademii Dr.Max v Praze, Brně a Ostravě na téma Onemocnění respiračního traktu. Jako přednášející jsme si pozvali šest lékařů specialistů a klinických farmaceutů, kteří se věnovali možnostem prevence a léčby dolních dýchacích cest.

Pokud jste se Akademie nemohli zúčastnit, nevěšte hlavu. V tomto článku se dočtete shrnutí toho nejdůležitějšího, co na ní zaznělo:

 • Proč mají Češi výrazně vyšší antibiotickou rezistenci než Skandinávci?
 • Kdy je vhodné používat fytofarmaka, a na jaká onemocnění naopak nezabírají?
 • Jak léčit suchý kašel u dětí do dvou let?
 • Jak nastavit nikotinovou terapii?
 • Je elektronická cigareta opravdu zdravější než klasická?
 • Co může nastat po náhlém vysazení kouření?

Pokud jste o Akademii Dr.Max ještě neslyšeli, přečtěte si o ní v článku Jak funguje náš systém vzdělávání. Jestli Akademie znáte, podívejte se na rekapitulaci té podzimní na téma Pohyb, sport a lékárna.

Co důležitého zaznělo na jarní Akademii

Pohyb pacientů s CHOPN

MuDr. Eva Voláková, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc

Pacientům s CHOPN MUDr. Voláková doporučuje 150 minut středně náročné nebo 60 minut vysoce náročné fyzické aktivity týdně. Výzkumy totiž ukázaly, že po 7 letech u osob s CHOPN, které splňovaly doporučené množství fyzické aktivity, došlo k 50% snížení celkové úmrtnosti z jakýchkoliv příčin.

Respirační nemoci a předepisování antibiotik

PharmDr. Josef Suchopár, DrugAgency, a.s., Praha

PharmDr. Suchopár upozornil na nesprávné předepisování antibiotik. Výběr méně vhodného antibiotika pro konkrétní nemoc, krátká doba léčby nebo nízká dávka vedou k nárůstu antibiotické rezistence. Ta je v ČR výrazně vyšší než například ve Skandinávii, kde jsou antibiotika předepisována v souladu s doporučenými postupy.

Konkrétním příkladem pro Česko je neopodstatněné předepisování chráněných aminopenicilinů a makrolidů, a naopak nízké předepisování nechráněných aminopenicilinů a penicilinu V.

Fytofarmaka v terapii respiračních nemocí

PharmDr. Alice SYCHROVÁ, Ph.D., Ústav přírodních léčiv, FaF VFU, Brno

Vhodné použití fytofarmak je dle PharmDr. Sychrové při řešení nekomplikovaných akutních infekcí dýchacích cest (např. kašle). Naopak u astmatu a CHOPN žádný přírodní produkt nemůže nahradit nastavenou farmakoterapii.

Při dlouhodobých potížích je vhodné fytoterapii konzultovat s lékařem specialistou, a to nejen kvůli správné diagnostice a léčbě, ale i možným lékovým interakcím s další terapií.

Léčba respiračních onemocnění u dětí

MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Pediatrická klinika 1. LF UK a TN, Praha

Při léčbě suchého kašle u dětí do dvou let MUDr. Kabíček vůbec nedoporučuje podávat léky na suchý kašel (antitusika). Vhodnou léčbou je dostatečný pitný režim (např. ve formě dětských bylinných čajů), čištění nosu mořskou vodou a v případě výskytu rýmy odsávání hlenů.

MUDr. Kabíček se také věnoval riziku aktivního a pasivního kouření v dětském věku. Pokud kouří matka dvacet a více cigaret denně, mají kojenci do tří měsíců 3x vyšší riziko infekcí dolních cest dýchacích. U starších dětí je riziko zvýšeno 1,5x až 2x. V případě aktivního kouření „pouhých“ deseti cigaret týdně je funkční postižení plic zřejmé již po roce kouření.

Alternativní metody kouření a odvykání kouření

MUDr. Alexandra PÁNKOVÁ, Ph.D., Centrum pro závislé na tabáku, 3. interní klinika a Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Pánková připomněla, že kouření je nejvýznamnější příčina nemocí a předčasných úmrtí, které lze předcházet. Podle loňských dat Státního zdravotního ústavu v Česku kouří cca 29 % obyvatel nad 15 let. Šanci na zanechání kouření zvyšuje nikotinová terapie. MUDr. Pánková doporučuje kombinovat různé formy nikotinových přípravků, klást důraz na správné použití a také na dostatečnou dávku.

Při intervenci vůči kuřákům hrají důležitou roli zdravotníci. Intervence v prostředí lékárny může mít tři jednoduché kroky (ABC):

 • ASK – zeptat se na kouření
 • BRIEF ADVICE – kuřákovi jasně doporučit přestat, nekuřáka pochválit a podpořit v abstinenci
 • CESSATION SUPPORT – nabídnout léčbu, leták, doporučení do Centra pro závislé na tabáku či jiné intenzivní léčby

MUDr. Pánková se detailně zabývala i alternativními metodami kouření:

 • Vodní dýmku kouří kolem 10 % pražských dětí ve věku 12 let. Jedna seance (cca 50 min) přitom obsahuje množství dehtů a CO jako desítky či stovky cigaret. Objem potažení je u vodní dýmky až 2x větší než u cigarety (cca 120 ml). Kouř se navíc ve vodě nepročistí, jen ochladí, to znamená, že se vdechne snadněji než horký. Je tedy mnohem koncentrovanější, protože má nízkou teplotu spalování. Problémem je také šíření infekcí i při výměně náustku (trubice se často nečistí, voda nemění).
 • Elektronická cigareta a zahřívaný tabák jsou velmi kontroverzní témata. Ve srovnání s klasickými cigaretami se zdají být při dosavadních znalostech výrazně méně škodlivé. Koncentrace zplodin je podstatně menší nebo nulová. Tyto alternativy mohou představovat řešení pro kuřáky, kterým se doposud nepodařilo s kouřením skoncovat. Zároveň by však neměly být mylně považovány za moderní a zdravou formu kouření, která by tak snadno mohla přilákat nekuřáky, především mladistvé.

Vedlejší účinky zanechání kouření

PharmDr. Jan HARTINGER, Ph.D., Oddělení klinické farmakologie a farmacie VFN, Farmakologický ústav 1. LF UK, Praha

PharmDr. Hartinger upozornil na často opomíjený fakt, že při náhlém vysazení kouření může dojít k výraznému a nebezpečnému nárůstu hladin některých léčiv (např. theofylinu, olanzapnu nebo mirtazapinu). V případě dlouhodobého užívání léčiv by proto měl o pacientově plánu zanechat kouření vědět lékař.

Kdy a co bude tématem další Akademie?

Další Akademie se ponese v duchu civilizačních nemocí a těšit se na ni můžete už tento podzim v Praze, Brně nebo Ostravě. Program budeme zveřejňovat postupně, ale registrace probíhají už nyní na stránkách akademie.drmax.cz.

Těšíme se, že se tam s vámi opět potkáme! Věříme, že si ji užijete stejně jako Akademii jarní.