Jak funguje náš systém vzdělávání?

Jak jsme našim kolegům v lékárnách uzpůsobili systém vzdělávání, aby z něj mohli těžit maximum pro svou expediční praxi? Kdo systém vzdělávání připravuje a z čeho se skládá?

Základní informace v kostce

Vzdělávání realizujeme každý rok ve třech vzdělávacích cyklech. Jeden cyklus trvá tři měsíce a vždy ho tematicky propojuje jeden typ onemocnění.

Součástí každého cyklu je:

 • E-learning
 • Interní školení
 • Akademie
 • Odborná kampaň
 • Publikace nových pacientských letáků

Kdo za tím stojí?

Na tvorbě obsahu jednotlivých vzdělávacích cyklů se podílejí přední odborníci z oblasti lékařství a farmacie. Není to jen prázdná fráze. V programu Akademií můžete zaznamenat samá zvučná jména. V posledních letech na nich přednášel například jeden z našich největších odborníků na lékové interakce PharmDr. Josef Suchopár nebo předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku MUDr. Eva Králíková, CsC.

Akademie ale nejsou jedinou oblastí, ve které spolupracujeme s externími odborníky. Pacientské letáky jsme v minulosti tvořili například s Českou internistickou společností nebo Českou společností pro aterosklerózu.

Celý tento systém zaštiťují naši lékárníci z oddělení odborného rozvoje pod vedením MUDr. Gabriela Pallaye.

Části vzdělávacího systému pod lupou

 • V e-learningu se věnujeme příčinám onemocnění, jejich příznakům, možnostem intervence a preventivním opatřením. E-learning je ohodnocen body od ČLnK v rámci celoživotního vzdělávání lékárníků.
 • V rámci interního školení přicházejí naši školitelé do lékáren a trénují své kolegy v expediční praxi – přímo v podmínkách každodenního běžného provozu v jejich domovských lékárnách.
 • Akademie jsou určeny nejen pro naše zaměstnance, ale pro všechny lékárníky, farmaceutické asistenty, lékaře a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení. Situace okolo koronaviru nás donutila přesunout veškeré aktivity do online prostoru. Za běžných okolností Akademie probíhá třikrát do roka v Praze, Brně a Ostravě a nejčastěji na nich přednášejí lékaři specialisté a kliničtí farmaceuti. Jde o akce výsostně akademické – bez účasti jakýchkoli obchodních partnerů či produktových prezentací. I proto mají pravidelně vysoké bodové hodnocení ČLnK v rámci celoživotního vzdělávání. V současné době najdete přednášky formou videolearningů na webu akademie.drmax.cz.
 • Situace kolem covid-19 a omezení sociálních kontaktů omezilo odborné kampaně. Za běžné situace vyplňujeme v lékárnách s pacienty anonymní dotazníky, díky kterým získáváme lepší přehled o jejich životním stylu a znalostech daného tématu. Díky nabytým informacím jim můžeme ušít odborné poradenství na míru. Počet odevzdaných dotazníků v posledních letech přesahoval 100 000 ročně a o výstupy z nich se dělíme s kolegy z lékáren i s odbornou veřejností. Byla by škoda si je nechávat jen pro sebe, když mohou pomoci všem odborníkům v oblasti farmacie. Po návratu do normálního fungování budeme s odbornými kampaněmi pokračovat.
Akademie Dr.Max

Rozvíjíme i měkké dovednosti

Všichni víme, že práce lékárníků a farmaceutických asistentů není jen o odborných znalostech. Aby pacientům mohli poskytnout tu nejlepší péči, je zapotřebí se umět správně ptát a ještě lépe naslouchat. Proto organizujeme praktická školení, na kterých našim zaměstnancům pomáháme rozvíjet měkké dovednosti. Díky zpětné vazbě, kterou od zúčastněných kolegů dostáváme, školení neustále vylepšujeme a rozšiřujeme. Mezi stálá témata patří například:

 • Jak efektivně komunikovat
 • Jak lépe spolupracovat v týmu
 • Jak zvládat konfliktní situace
 • Vedení lidí pro vedoucí pozice

Vzdělávejte se s námi

Jak jste si mohli všimnout, v Maxovi vytváříme nespočet vzdělávacích příležitostí nejen pro naše zaměstnance, ale i pro širokou odbornou veřejnost. Aby vám žádná neunikla, pravidelně sledujte:

 • Stránky Akademie, kde zveřejňujeme termíny, program a spouštíme registrace.
 • Naše aktuality, kam přidáváme články, ve kterých představujeme výsledky odborných kampaní a nejdůležitější poznatky z Akademií.