Akademie Dr. Max ZDRAVÁ A SEBEJISTÁ

V rámci Dr. Max Akademie ZDRAVÁ A SEBEJISTÁ jsme se věnovali urogenitálním potížím a možnostem jejich řešení. Zaměřili jsme se na běžné gynekologické záněty, pohlavně přenosné nemoci, močové infekce, poruchy menstruačního cyklu a nádorové nemoci u žen. Konference přinesla i velký přehled antikoncepčních metod a představení fytoterapie vybraných urogenitálních potíží. Zaměřme svou pozornost na močové infekce. Jak je správně léčit? Jak předcházet návratu potíží? Co si odnést do expedice?

Pokud jste o Akademiích Dr. Max ještě neslyšeli, přečtěte si o nich ve článku: Jak funguje náš systém vzdělávání.

Co zaznělo na zimní akademii?

Močové infekce jsou u žen ve srovnání s muži výrazně častější, v ženské populaci jde o 3. nejčastější skupinu infekčních nemocí po zubním kazu a respiračních infekcích. Pan doktor Roman Chmel z gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol představil močové infekce a jejich možné původce, typický a atypický průběh zánětů a zásady správné diagnostiky a léčby. Ve své přednášce kladl důraz na brzké odeslání nemocné ženy k lékaři v případě rozvoje výrazných příznaků, na správnou antibiotickou terapii s ohledem na riziko mikrobiální rezistence, a na prevenci recidiv. V diagnostice, poskytnutí odborného poradenství a adjuvantní terapie sehrávají lékárníci a farmaceutičtí asistenti velmi důležitou úlohu.

Jaké problémy se řešily?

  • Rezistence nejčastějšího původce uroinfekcí Escherichia coli na používaná antibiotika dosahuje povážlivých hodnot. Odolnost bakterie na peniciliny/cefalosporiny je již 50 % případů, na co-trimoxazol 20 %. Preskripce těchto antibiotik na běžné močové infekce přitom stále není ojedinělá. Vhodnými antibiotiky jsou v tomto ohledu nitrofurantoin a fosfomycin.
  • Kontroverzním tématem je také antibiotická léčba bezpříznakového průkazu bakterií v moči (tzv. asymptomatické bakteriurie) u všech netěhotných žen. Tento typ léčby významně přispívá k nárůstu antibiotické rezistence a nepřináší ženě významný prospěch.
  • Pan doktor Chmel ilustroval správný terapeutický postup na třech kazuistikách. Jedna z nich představila 30letou ženu ve 27. týdnu těhotenství. Stěžovala si na častější močení, bolestivost při močení a také na bolesti v bederní oblasti – uvedla tedy typické příznaky zánětu ledvin. Ač máme v lékárně k dispozici přípravky s brusinkami a manózou určené i pro těhotné ženy, správným postupem je bezesporu odeslat pacientku ke gynekologovi. Přírodní přípravky by v této chvíli nebyly samy dostatečně účinné, onemocnění by se mohlo zhoršovat, a dokonce vyvolat kontrakce a předčasný porod. Důležité je proto zjistit konkrétní zdravotní potíže pacientky, a zjistit a správně zhodnotit fakt, že močové potíže řeší těhotná žena.

Jak předcházet návratu močových infekcí?

U čtvrtiny žen se močová infekce do 6 měsíců vrací. V přednášce byl proto kladen apel nejen na správně vedenou diagnostiku a léčbu, ale také na profylaxi rekurentních močových infekcí. Příznivý dopad má v tomto ohledu podávání přípravků s monosacharidem manózou nebo s kanadskou brusinkou. Kanadská brusinka obsahuje proanthokyanidiny, které mění tvar bakterie a způsobují pokles počtu fimbrií, kterými se bakterie chytá na epitel močových cest. Nevyznačuje se přímým antibakteriálním působením, její hlavní úlohu můžeme proto vidět ve snížení rizika opětovné infekce. Ve srovnání s brusinkou obecnou a medvědicí má značně méně kontraindikací a můžeme ji doporučit i dlouhodobě.

V přednášce byly komentovány i další účinné možnosti prevence návratu obtíží. Močové infekce jsou často dopadem dysmikrobie v poševní oblasti, s výhodou lze proto využít probiotika a vhodné mycí přípravky. Zmíněny byly dále xyloglukany, bakteriální lyzáty, a zvláště u starších žen i přínos lokální estrogenové léčby. Estrogeny podporují trofiku tkání a zvyšují akumulaci glykogenu, který slouží jako prebiotikum pro přítomné laktobacily.

Co si z toho odnést do expediční praxe?

Úlohou lékárníka a farmaceutického asistenta je umět rozlišit nezávažné, počínající záněty od stavů vyžadujících vyšetření u lékaře. V přednášce zazněly tři varovné příznaky: zimnice, třesavka a bolesti v bedrech. Chybná diagnostika a nedostatečná samoléčba může vést ke komplikovanému průběhu až urosepsi a také k vyššímu riziku rekurence. Nesprávné je pouhé užívání antibiotik v případech vleklých, vracejících se infekcí. V tomto ohledu je potřeba myslet nejen na důslednou eradikaci bakterie, ale i na úpravu dysmikrobie, posílení imunity, dostatečnou hygienu, prevenci zapaření a v neposlední řadě také na dlouhodobě dostatečný pitný režim.

Co jsme si připravili pro účastníky?

V rámci Akademie Dr. Max jsme všem účastníkům nabídly možnost bezplatného měření plicních funkcí. Díky spirometrii mohli zájemci zjistit:

  • usilovnou vitální kapacitu plic (FVC)
  • jednosekundovou usilovnou vitální kapacitu
  • poměr FEV1/FVC (pokles hodnoty může ukazovat na obstrukční plicní chorobu)
  • plicní věk

Kdy a o čem bude další Akademie?

Již nyní připravujeme Dr. Max Akademii HRAVÉ JSOU JEN ZDRAVÉ věnovanou zdravotním potížím dětí v předškolním věku. Můžete se těšit na přednášky týkající se průjmových a horečnatých onemocnění, psychických potíží, úrazů, kožních nemocí nebo často používaných léčiv a jejich nežádoucích účinků a lékových interakcí.

Rezervujte si termín ve svém kalendáři. Konference se bude konat 26.-27. 4. 2024 v Ostravě, 17.-18. 5. 2024 v Brně a 24.-25. 5. 2024 v Praze. Pro více informací a možnost registrace navštivte naše webové stránky akademie.drmax.cz.