Akademie Dr. Max TŘEMI SMĚRY

Únorovou Dr. Max Akademii jsme věnovali nemocem uší, nosu a krku a možnostem jejich řešení. S pacienty s potížemi v této anatomické oblasti se v lékárnách setkáváme doslova každý den. Nemoci z nachlazení jsme však tentokrát záměrně vynechali a svou pozornost nasměrovali na odlišné diagnózy. Jedním z diskutovaných témat byla i poměrně častá, a přesto stále záhadná Meniérova choroba. Co na konferenci zaznělo? Co si odnést do expediční praxe?

Dvoudenní Akademie Dr. Max TŘEMI SMĚRY byla jako vždy určena všem lékárníkům, lékařům, farmaceutickým asistentům a zdravotním sestrám. Na účastníky konference čekalo šest 90minutových přednáškových bloků a mnoho dalších podnětů zaznělo i během živých diskuzí po skončení přednášek.

Pokud jste o Akademiích Dr.Max ještě neslyšeli, přečtěte si o nich ve článku: Jak funguje náš systém vzdělávání.

Co na Akademii zaznělo?

V pátek jsme si stručně zrekapitulovali strukturu a funkce jednotlivých částí ORL oblasti. Představili jsme si diagnostické metody a ukázali snímky fyziologických i patologických nálezů. Velkým tématem bylo hučení v uších (tinnitus). Prošli jsme si nejčastější ušní záněty i chyby, se kterými se můžeme setkat při hygieně. Závěrem jsme si řekli, jak pečovat o ucho správně. Zastřešujícím mottem bylo „čím méně, tím lépe“.

Sobotní den jsme zahájili přednáškou o krvácení z nosu (epistaxe). Věnovali jsme se zánětům mandlí, vedlejších nosních dutin a chronické rhinitidě. Další přednášky byly věnovány úrazům hlavy a krku a chirurgickým intervencím v ORL oblasti. Závěr druhého přednáškového dne byl věnovaný farmakoterapii nemocí v ORL oblasti v souladu s aktuálním vědeckým poznáním.

Jaké téma nám nedalo spát?

Druhý přednáškový blok byl věnován nemocem projevujícím se tinnitem (hučením v uších). Mezi ně patří i poeticky znějící, ale ve skutečnosti značně obtěžující Meniérova choroba.

  • Projevuje se triádou příznaků: vedle zmíněného tinnitu to je nevolnost a nedoslýchavost. Tématem účastníky konference provedl prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. z Kliniky ORL a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN. Ke konkrétním lékům se vyjadřoval o den později i PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D. ze svého pohledu klinického farmaceuta.
  • Patofyziologie této nemoci je dobře známa. Dochází k hromadění tekutiny (endolymfy) uvnitř blanitého labyrintu v uchu. To vede ke zvyšování jejího tlaku, k prasknutí blanitého labyrintu a k mísení endolymfy s perilymfou. Nadbytek draselných iontů v perilymfě vyvolává depolarizaci vestibulokochleárního nervu. Důsledkem je narušení sluchového a rovnovážného ústrojí.
  • Dosud se však nepřišlo na to, jaká je příčina této nemoci. Obvykle přichází náhle, bez varování, a poškodí jedno ucho. Neohrožuje život dotyčného, ale značně mu jej zkomplikuje a znepříjemní.

Je možné Meniérovu chorobu léčit?

  • Utřídili jsme si možnosti léčby Meniérovy choroby. Při záchvatu se podávají látky proti nevolnosti (thiethylperazin), kortikosteroidy k tlumení nevolnosti a pro antiedematózní efekt, diuretika (např. furosemid) nebo vazodilatancia (vinpocetin). Dlouhodobě se podává betahistin ve vysokých dávkách nebo extrakt z Ginkgo biloba.
  • Často využívanou možností je inhalační podávání kyslíku za zvýšeného atmosférického tlaku (hyperbarická oxygenoterapie).
  • Pro leckoho bylo překvapení, že při selhání léčby podáváme do vnitřního ucha gentamicin, o jehož ototoxicitě každý lékárník dobře ví. Zničení buněk zaznamenávající pohyb a rovnováhu je však záměrem. Vedlejším účinkem je částečná nebo úplná ztráta sluchu u ošetřeného ucha.

Co si z toho odnést do expediční praxe?

Prevenci Meniérovy choroby s pacienty doporučit bohužel neumíme. V lékárně však vysvětlíme pacientům s Meniérovou chorobou správné užívání léčiv a důvod jejich nasazení. Můžeme jim hodně pomoci poradenstvím týkajícím se režimových opatření. Mezi prevenci relapsů patří nízký příjem soli, dostatečný pitný režim, omezení příjmu kofeinu a alkoholu a také nekuřáctví. Častým spouštěčem záchvatů při Meniérově chorobě je také stres, vyčerpání a hluk.

Jaké překvapení čekalo na účastníky?

Po celou dobu konání konference bylo k dispozici vyšetření kvality slzného filmu, o které byl velký zájem.

Každý se u sebe mohl dozvědět:

  • výšku slzného menisku
  • rychlost rozpadu svého slzného filmu (break up time)
  • stav Meibomských žláz

Každý přednáškový den jsme navíc vylosovali tři výherce balíčku ochranné kosmetiky Uriage.

Kdy a o čem bude další Akademie?

Již nyní připravujeme Dr. Max Akademii BŘIŠNÍ LABYRINT. Tématem budou nemoci střev a jater. Můžete se těšit na přednášky týkající se například střevního mikrobiomu, chronických zánětů střev nebo hepatotoxicity léčiv.

Rezervujte si termín ve svém kalendáři. Konference se bude konat 12.-13. 5. 2023 v Ostravě, 19.-20. 5. 2023 v Brně a 26.-27. 5. 2023 v Praze. Pro více informací a možnost registrace navštivte naše webové stránky akademie.drmax.cz.