Akademie online – Radosti a nástrahy moderního životního stylu

Akademie Dr.Max představují pro lékárníky a farmaceutické asistenty lékáren Dr.Max jeden z pilířů jejich odborného rozvoje. Na podzim roku 2020 jsme připravili další Akademii, jejíž téma se dotýká každého z nás – RADOSTI A NÁSTRAHY MODERNÍHO ŽIVOTNÍHO STYLU.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme přešli na formát Akademie online. Studium je rozděleno do šesti mikroseminářů, z nichž každý obsahuje dvě 45minutové přednášky. Stejně jako tradiční Akademie Dr.Max je i Akademie online určena pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení.

Které přednášky můžete studovat?

TUKY A ZDRAVÍ – téma posledních desetiletí, které je stále v pohybu

prof. MUDr. Michal VRABLÍK, Ph.D., III. interní klinika VFN a 1. lékařská fakulta UK, Praha

Dyslipidemie patří mezi nejčastější a nejdůležitější rizikové faktory aterosklerózy a jejích komplikací. Mikroseminář vysvětluje účastníkům zásadní význam statinů a režimových opatření v jejich léčbě. Zabývá se ezetimibem i inhibitory PCSK-9, které se do klinického použití dostaly v posledních dvou letech. Široký prostor je věnován i dalším přístupům, které využívají biotechnologické přístupy a jsou v současné době testovány. Nejslibnější jsou možnosti ovlivnění přepisu genetické informace interferencí s transkripcí RNA. Tématem provází internista Michal Vrablík.

DIABETES – epidemiologická katastrofa, nebo tygr, kterého se daří zkrotit?

prof. MUDr. Martin HALUZÍK, DrSc., IKEM, centrum diabetologie, Praha

Léčba diabetu prošla v posledních letech zásadním vývojem. Lékem první volby zůstává nadále metformin. Stále častěji jsou však využívány i nové lékové skupiny – GLP-1 agonisté a glifloziny. Hlavním trendem v léčbě diabetu 1. typu je využívání nových technologií – především senzorů ke kontinuální monitoraci glykémie. Mikroseminář účastníkům představí současný stav vědy, zásady moderní léčby a klinickou praxi na špičkovém pracovišti. Tématem provází diabetolog Martin Haluzík.

KREVNÍ SRÁŽLIVOST – klíčový regulátor vzniku i průběhu řady civilizačních onemocnění

PharmDr. Jan HARTINGER, Ph.D., odd. klin. farmakologie a farmacie VFN, 1. LF UK, Praha

Mikroseminář představuje rozdíly mezi antiagregačními léky (kyselina acetylsalicylová, thienopyridiny a ticagrelor), jejich indikacemi a indikacemi jejich kombinací (duální protidestičková léčba). Zmíněny jsou i aspekty terapie antikoagulačními léky (warfarin, NOAC, parenterální antikoagulancia). Popsány jsou interakce kyseliny acetylsalicylové s NSAID a PPI, rozdílná farmakokinetika a rozdílný potenciál k lékovým interakcím u jednotlivých P2Y12 inhibitorů NOAC a warfarinu. Zmíněny jsou možné nežádoucí účinky antitrombotické léčby. Tématem provází klinický farmaceut Jan Hartinger.

MIKROBIOM – encyklopedie, kterou se učíme číst, chápat a používat

Mgr. Petra VÍDEŇSKÁ, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, mikrobiomová laboratoř, Brno

Zatímco v minulosti lidstvo umíralo zejména na infekční onemocnění, v dnešní době populaci zatěžují zejména chronická a autoimunitní onemocnění, na jejichž rozvoji může mít svůj podíl narušený mikrobiom. Jeho složení lze ovlivnit stravou, příjmem probiotik a prebiotik i dalšími faktory, jako je např. délka spánku, stres, kouření a konzumace alkoholu. V případě klostridiální infekce lze provést fekální mikrobiální transplantaci. Tato metoda se v budoucnu pravděpodobně prosadí i u dalších onemocnění. Mikroseminář si připravila mikrobioložka Petra Vídeňská.

JÍDLO A TRÁVENÍ – zdroj potěšení, ale i starostí či utrpení

prof. MUDr. Milan LUKÁŠ, CSc., Klinické centrum ISCARE, Praha

V první přednášce se účastníci dozvědí více o civilizačních chorobách dolní části trávicího traktu vykazujícím největší nárůst v incidenci a v prevalenci (ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc, syndrom dráždivého tračníku, divertikulární choroba tlustého střeva). Druhá přednáška je zaměřeně na refluxní chorobu jícnu a celiakii – patrně nejčastěji se vyskytující autoimunitně zprostředkovanou chorobu. Mikroseminář se připravil gastroenterolog Milan Lukáš.

DIETY – labyrint slibů a nadějí, radostí i zklamání

Eva CHOCENSKÁ, nutriční terapeutka, Thomayerova nemocnice, odd. klinické výživy, Praha

Mikroseminář přináší přehled mnoha redukčních směrů a porovnává jejich použitelnost v praxi. Tlak společnosti na co nejdelší mládí, zdraví a plný výkon pomohl vzniknout různým směrům stravování, z nichž některé se ukazují být pro člověka přínosem, zatímco před jinými je třeba varovat. Jaký je rozdíl mezi jednotlivými přístupy? Které mají racionální jádro a dají se použít, a které naopak hraničí se sebepoškozováním? V další části je představen stručný přehled současných dietologických doporučení většiny civilizačních onemocnění. Mikroseminář si připravila nutriční terapeutka Eva Chocenská.

Zajímá Vás…

…jaké jsou zásady zdravého hubnutí?

…v čem může být prospěšný přerušovaný půst a v čem naopak spočívají jeho rizika?

…jak různé dietní směry ovlivňují mikrobiom?

…jakých 10 pravidel přispěje ke zlepšení mikrobiomu?

…jaká jsou aktuální doporučení pro léčbu diabetu?

…proč nás při léčbě diabetu nezajímá pouze krevní hladina cukru?

…o kolik léčba statiny sníží riziko úmrtí na srdečně-cévní onemocnění?

…kam kráčí věda v léčbě vysokého cholesterolu?

…jaké jsou klinicky významné lékové interakce antitrombotik a antikoagulancií?

…jaká dodržovat dietní opatření při léčbě warfarinem?

…na co myslet při diagnostice bolestí břicha?

…jaké mýty jsou spojeny s celiakií?

Přednášky Akademie online jsou zařazeny do celoživotního vzdělávání lékařů, lékárníků, farmaceutických asistentů a zdravotních sester. Každý mikroseminář obsahující 2 přednášky je ohodnocen 4 body ČLnK a 2 kredity ČLK.

Pro podrobnější informace o Akademii online a pro studium navštivte webové stránky akademie.drmax.cz.

Akademie online RADOSTI A NÁSTRAHY MODERNÍHO ŽIVOTNÍHO STYLU je pro vás k dispozici do 30.6.2021.